لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
1 2 3 » »»
 
65 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
شرکت پرتو نگاه آبی
گرافیک
مشاهده
پریسا شادی
گرافیک
چاپ
مشاهده
پریسا شادی ۱۹ فروردین ۱٣۹٣
چاپ
بازاریاب
مشاهده
صالحی
چاپ
مشاهده
شرکت چاپ و بسته بندی نایس پک
گرافیک
مشاهده
مجتمع چاپ اخترشمال ٣ اسفند ۱٣۹۲
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
مرتضی تقی زاده
بازاریاب
مشاهده
میرحسینی ۱٠ بهمن ۱٣۹۲
گرافیک
مشاهده
بابایی ۲٣ دی ۱٣۹۲
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
دهنادی ۲۱ دی ۱٣۹۲
گرافیک
پیش از چاپ
بسته بندی
مشاهده
مجتمع چاپ وصحافی کهن دیار ۱٦ دی ۱٣۹۲
پس از چاپ
مشاهده
محمود صناعی ٨ دی ۱٣۹۲
چاپ
مشاهده
ایده برتر ۱ دی ۱٣۹۲
پس از چاپ
مشاهده
چاپ نفیس ۲۹ آذر ۱٣۹۲
چاپ
مشاهده
لیتوگرافی پاسارگاد ۲۱ آذر ۱٣۹۲
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
چاپخانه پارس برچسب ۱٨ آذر ۱٣۹۲
چاپ
مشاهده
صالحی ۱۵ آذر ۱٣۹۲
چاپ
مشاهده
چاپ تجارتی دانا ۴ آذر ۱٣۹۲
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
لیتوگرافی غزال ۲۵ آبان ۱٣۹۲
گرافیک
مشاهده
حسین داریان ۲۱ آبان ۱٣۹۲
گرافیک
بسته بندی
مشاهده
آژانس تبلیغاتى آویده ۱۵ آبان ۱٣۹۲
گرافیک
بسته بندی
مشاهده
شرکت طراح ۱ آبان ۱٣۹۲
گرافیک
چاپ
بسته بندی
مشاهده
مقداد کامپیوتر ایران ۲٨ مهر ۱٣۹۲
گرافیک
مشاهده
لیتوگرافی وحید ۲۵ مهر ۱٣۹۲
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
شرکت چاپ سیپک ۲۱ مهر ۱٣۹۲
چاپ
بسته بندی
مشاهده
چاپ ایماژ. سرپرست سالن صحافی سید احمد طیبی ۱۲ مهر ۱٣۹۲
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
فانوس هنر- مصطفی محمدی ۹ مهر ۱٣۹۲
چاپ
مشاهده
چاپ اسرا ٣٠ شهریور ۱٣۹۲
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
مینوچاپ ۲۵ شهریور ۱٣۹۲
چاپ
مشاهده
چاپ نقش ونشان ۲۴ شهریور ۱٣۹۲
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده

1 2 3 » »»