امکان درج آگهی دربخش خرید وفروش ماشین آلات 
امکان درج آگهی دربخش کاریابی
امکان دانلودفایل ازبخش دانلودها
امکان دانلودمجله الکترونیک چاپ وزندگی
امکان دریافت خبرنامه هفتگی
وسایرموارددیگر