کارخانه تولید کاغذ در سیرجان راه‌اندازی می‌شود

استاندار کرمان با تکیه بر اینکه گزارش ارزیابی زیست محیطی با توجه به صنایع مستقر تهیه شود گفت : کلنگ راه اندازی طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در سیرجان در صورت دریافت استعلامات از ۲ هفته آینده زده می‌شود.

 

محمدجواد فدایی روز سه شنبه در نشست پنجره واحد سرمایه گذاری استان کرمان افزود: تولید کاغذ از کربنات کلسیم سیرجان با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان با اعتبار بخش خصوصی علاوه بر اشتغالزایی برای ۴۰۰ نفر، می تواند ۱۶۰ هزار تن کاغذ در سال بدون آلودگی زیست محیطی تولید کند.

وی اظهار داشت: استعلامات ۱۴ طرح مختلف در نشست پنجره واحد سرمایه گذاری استان کرمان توزیع شد که پاسخ آنان ظرف مدت ۲ هفته باید توسط دستگاه های متولی داده شود.

استاندار کرمان گفت: همچنین مسائل و مشکلات سرمایه گذاری طرح توسعه میامی، کارخانه کنستانتره آهن، زمین های مورد درخواست ارتش، لاستیک و تولید کاغذ از کربنات کلسیم سیرجان، کارخانه فراوری مس بررسی شد.

وی با بیان اینکه مجوز چاه جدید داده نمی شود عنوان کرد: تامین آب واحدهای تولیدی استان کرمان در قالب خرید امتیاز بهره برداری و احیای چاه متروک امکان پذیر است.

فدایی ادامه داد: مشکلات هرگونه واگذاری مرتبط با استعلام و پاسخ آن در پنجره واحد سرمایه گذاری استان کرمان بررسی می شود.

 

به نقل از مرکزاطلاعات کاغذ نسخه چاپی بازگشت