لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
62 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
رامین تقی زاده ۲۹ فروردین ۱٣۹٧
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
شرکت آلووان ۲٦ فروردین ۱٣۹٧ مشاهده
irchap.ir ۲٦ فروردین ۱٣۹٧
بازاریاب
مشاهده
تک سلفون ۲٠ فروردین ۱٣۹٧
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
باقری ۱۵ فروردین ۱٣۹٧
چاپ
مشاهده
چاپ هفت آسمان ۱۴ فروردین ۱٣۹٧
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ هفت آسمان ۲۴ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ سرمدی ۱۹ بهمن ۱٣۹٦
پیش از چاپ
مشاهده
polco ۱٨ بهمن ۱٣۹٦
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
مجتمع چاپ سرمدی ۱۵ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
ایده گستران آواتاریانا ۱۴ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
به آوران ۲٨ خرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
بهنام فراهانی ۲۴ آذر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
رحیمی ۴ آذر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ ثمین ۱۹ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت طرح سوم (شرکت تبلیغاتی) ۱۹ مهر ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
چاپ محسنی ۱۲ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ محسنی ٧ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
مجتمع چاپ عصر انتظار ۵ مهر ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
جعفریان ۲۴ شهریور ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
کارتن ایپک ۲۱ شهریور ۱٣۹۵
بسته بندی
مشاهده
چاپ شید ٧ شهریور ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ خزر ۵ شهریور ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ نجفی ٣۱ مرداد ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بازاریاب
مشاهده
چاپ هفت آسمان ۲۴ مرداد ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
جعفریان ۱۹ مرداد ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
َشرکت نگاه سبز آگرین ۱٨ مرداد ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
جعبه و کارتن سازی طراحان ۱۲ مرداد ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
زارعی ۱۱ مرداد ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپخانه بهارستان بوشهر ۱٠ مرداد ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده