لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
34 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
لیتوگرافی در تبریز ۱٦ فروردین ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
پاکت نیما ۱۵ فروردین ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
چاپ کاج رول ۱٦ اسفند ۱٣۹٣
بازاریاب
مشاهده
شرکت طراح ۲٣ بهمن ۱٣۹٣
گرافیک
بسته بندی
مشاهده
گروه تبلیغاتی رنگینه ۲۱ دی ۱٣۹٣
بازاریاب
مشاهده
خانم مسجدی ۲٠ دی ۱٣۹٣
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
ابوالحسنی ۱۴ دی ۱٣۹٣
بازاریاب
مشاهده
پاکت نیما ۲۴ آذر ۱٣۹٣
پس از چاپ
مشاهده
چاپخانه علوی ۹ آذر ۱٣۹٣
چاپ
مشاهده
Cfi Computer Paper ۲۴ آبان ۱٣۹٣
بازاریاب
مشاهده
لیتوگرافی پاسارگاد ۴ آبان ۱٣۹٣
پیش از چاپ
مشاهده
چاپ پیشرو اورامان ۴ آبان ۱٣۹٣
چاپ
مشاهده
چاپ پیشرو اورامان ۴ آبان ۱٣۹٣
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
مجتمع چاپ رنگین نقش ۱۹ مهر ۱٣۹٣
پیش از چاپ
پس از چاپ
مشاهده
خانه طرح و چاپ سینار ۱۹ مهر ۱٣۹٣
گرافیک
بسته بندی
مشاهده
چاپ وین ۱٦ مهر ۱٣۹٣
چاپ
مشاهده
چاپ ریحان ۱۴ مهر ۱٣۹٣
چاپ
مشاهده
سید احمد طیبی ۱٣ مهر ۱٣۹٣
چاپ
مشاهده
کاوه شریفی ۵ مهر ۱٣۹٣
چاپ
مشاهده
لیتوگرافی البرز ۲۵ شهریور ۱٣۹٣
پیش از چاپ
مشاهده
چاپ و لیتوگرافی توحید ۱٨ شهریور ۱٣۹٣
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
لیتوگرافی پاسارگاد ۹ شهریور ۱٣۹٣
گرافیک
مشاهده
کار در لیتوگرافی در تبریز ۲۹ مرداد ۱٣۹٣
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
شرکت پارس برچسب
چاپ
مشاهده
پویش کالا ۱٨ تیر ۱٣۹٣
بازاریاب
مشاهده
لیتوگرافی پاسارگاد ۱٧ تیر ۱٣۹٣
پیش از چاپ
مشاهده
چاپخانه پدیده رضوان پرتو
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
خدمات چاپ و نشر آفرینش
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
چاپ تجارتی دانا
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
شرکت Active تولید کننده محصولات شوینده
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده