لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
81 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
خیلی سبز ۱٦ بهمن ۱٣۹٨
چاپ
بسته بندی
مشاهده
چاپ آرمان هشتم ۹ بهمن ۱٣۹٨
گرافیک
مشاهده
چاپ اخترشمال ۱۵ دی ۱٣۹٨
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
شرکت آروند فن پارس ۱۲ آذر ۱٣۹٨
چاپ
مشاهده
چاپ اخترشمال ٣٠ شهریور ۱٣۹٨
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
پیواژ ۱۴ مرداد ۱٣۹٨
پس از چاپ
مشاهده
خانه طراحان سام ٨ خرداد ۱٣۹٨
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ خوشرنگ ۱٣ فروردین ۱٣۹٨
چاپ
مشاهده
صالح اردستانی ۲۴ بهمن ۱٣۹٧
پیش از چاپ
چاپ
مشاهده
چاپ اخترشمال ۴ مهر ۱٣۹٧
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
میثم سیف ۱٠ شهریور ۱٣۹٧
گرافیک
مشاهده
چاپ هفت آسمان ٣٠ تیر ۱٣۹٧
پس از چاپ
مشاهده
بازیار ٣ تیر ۱٣۹٧
پس از چاپ
مشاهده
پیواژ ۲۲ خرداد ۱٣۹٧
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
چاپ برکه ۹ خرداد ۱٣۹٧
پس از چاپ
مشاهده
چاپ هفت آسمان ٦ خرداد ۱٣۹٧
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ برکه ۲ خرداد ۱٣۹٧
چاپ
مشاهده
حمید جعفریان ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹٧
گرافیک
مشاهده
نورهاشمی ٧ اردیبهشت ۱٣۹٧
پیش از چاپ
مشاهده
رامین تقی زاده ۲۹ فروردین ۱٣۹٧
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
شرکت آلووان ۲٦ فروردین ۱٣۹٧ مشاهده
irchap.ir ۲٦ فروردین ۱٣۹٧
بازاریاب
مشاهده
تک سلفون ۲٠ فروردین ۱٣۹٧
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
باقری ۱۵ فروردین ۱٣۹٧
چاپ
مشاهده
چاپ هفت آسمان ۱۴ فروردین ۱٣۹٧
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ هفت آسمان ۲۴ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ سرمدی ۱۹ بهمن ۱٣۹٦
پیش از چاپ
مشاهده
polco ۱٨ بهمن ۱٣۹٦
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
مجتمع چاپ سرمدی ۱۵ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
ایده گستران آواتاریانا ۱۴ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده