لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
96 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
شرکت مقواسازی کوثر اصفهان ۲٨ دی ۱٣۹۵
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
کانون هدایای تبلیغاتی یادگار ۲٣ دی ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
بهرامی نیا ۱٧ دی ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
عظیمیان ۱٣ دی ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
مبین ٧ دی ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
گاوافیان ٣٠ آذر ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
بهنام فراهانی ۲۴ آذر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
رحیمی ۴ آذر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
مجموعه چاپ آوازه ۲۹ آبان ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
پان بگ ۱٨ آبان ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
محمدی ۱٨ آبان ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ پارسان حروف ٨ آبان ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
چاپخانه کوثر ۲ آبان ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
پیاام رسانه ٣٠ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت تولیدی و صنعتی پارس برچسب ۲٨ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت سینا کارت ۲٦ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت سینا کارت ۲٦ مهر ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ ثمین ۱۹ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت طرح سوم (شرکت تبلیغاتی) ۱۹ مهر ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
لیتوگرافی کاری گرافیک ۱٨ مهر ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
مشاهده
چاپ محسنی ۱۲ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ محسنی ٧ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
مجتمع چاپ عصر انتظار ۵ مهر ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
جعفریان ۲۴ شهریور ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
کارتن ایپک ۲۱ شهریور ۱٣۹۵
بسته بندی
مشاهده
Nikpouramin ۱۵ شهریور ۱٣۹۵
پس از چاپ
مشاهده
چاپ شید ٧ شهریور ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ خزر ۵ شهریور ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ نجفی ٣۱ مرداد ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بازاریاب
مشاهده
چاپ هفت آسمان ۲۴ مرداد ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران