لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
105 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
لیتوگرافی برند ۱٨ اسفند ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
مشاهده
پویا ۱۴ اسفند ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
چاپ آقا ٨ اسفند ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
مجتمع صنایع چاپ و بسته بندی ماناپاک آسیا ۴ اسفند ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
لیتوگرافی آیکان ۱٨ بهمن ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
گروه تبلیغاتی ویولا ۴ بهمن ۱٣۹۵
گرافیک
بازاریاب
مشاهده
فروتن ۴ بهمن ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ نباتی ٣ بهمن ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بازاریاب
مشاهده
چاپ وحید ٣ بهمن ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت مقواسازی کوثر اصفهان ۲٨ دی ۱٣۹۵
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
کانون هدایای تبلیغاتی یادگار ۲٣ دی ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
بهرامی نیا ۱٧ دی ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
عظیمیان ۱٣ دی ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
مبین ٧ دی ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
گاوافیان ٣٠ آذر ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
بهنام فراهانی ۲۴ آذر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
رحیمی ۴ آذر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
مجموعه چاپ آوازه ۲۹ آبان ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
پان بگ ۱٨ آبان ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
محمدی ۱٨ آبان ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ پارسان حروف ٨ آبان ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
چاپخانه کوثر ۲ آبان ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
پیاام رسانه ٣٠ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت تولیدی و صنعتی پارس برچسب ۲٨ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت سینا کارت ۲٦ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت سینا کارت ۲٦ مهر ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ ثمین ۱۹ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت طرح سوم (شرکت تبلیغاتی) ۱۹ مهر ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
لیتوگرافی کاری گرافیک ۱٨ مهر ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
مشاهده
چاپ محسنی ۱۲ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده