لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
172 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
چاپ هفت آسمان ۲۴ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ سرمدی ۱۹ بهمن ۱٣۹٦
پیش از چاپ
مشاهده
polco ۱٨ بهمن ۱٣۹٦
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
مجتمع چاپ سرمدی ۱۵ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
ایده گستران آواتاریانا ۱۴ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
خداکرمی ۱٣ بهمن ۱٣۹٦
بسته بندی
مشاهده
سوپر وایدپرشیا ۱۲ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپ سرمدی ٧ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
گروه مایان ۴ بهمن ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
باقری ۱ بهمن ۱٣۹٦
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
سعید توانگر ۲۹ دی ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
شرکت بازرگانی الماس در ایران و آلمان ۲٠ دی ۱٣۹٦
بازاریاب
مشاهده
سید نعمت حسینی ۲٧ آذر ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
سجاد طباطبایی ۲٦ آذر ۱٣۹٦
بازاریاب
مشاهده
علی فیض آبادی ۲۵ آذر ۱٣۹٦
پیش از چاپ
مشاهده
سلفون کشی و چاپ البرز ۲۲ آذر ۱٣۹٦
پس از چاپ
مشاهده
گروه تبلیغاتی تارا ۲۲ آذر ۱٣۹٦
پس از چاپ
مشاهده
مجتمع چاپ هدف ۲٠ آذر ۱٣۹٦
بازاریاب
مشاهده
چاپ ستاره شرق مشهد ۱٦ آذر ۱٣۹٦
پس از چاپ
مشاهده
ابراهیم وحیدی ۱۲ آذر ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
کانون تبلیغات معاصر ۲٠ آبان ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
مشاهده
حسن زاده ۲٠ آبان ۱٣۹٦
بازاریاب
مشاهده
مجتمع چاپ هدف ۲۹ مهر ۱٣۹٦
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ و بسته بندی عارف ۲۹ مهر ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپخانه در منطقه تهرانپارس حکیمیه ۲۴ مهر ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
پویا هنر ۱٦ مهر ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
علیزاده ۱۱ مهر ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپ آریایی ۱٠ مهر ۱٣۹٦
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
جعفریان ۴ مهر ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
چاپ سوره ٣ مهر ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده