لیست متقاضیان کار

 
 
فیلتر کردن آگهی ها بر حسب حوزه فعالیت :
 
گرافیک   پیش از چاپ   چاپ   پس از چاپ   بسته بندی   بازاریاب   | نمایش همه آگهی ها ( بدون فیلتر )
 
 
 
85 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده حوزه فعالیت تحصیلات تاریخ درج عملیات
reza nazarpoor
چاپ
زیر دیپلم ۱۹ بهمن ۱٣۹٨ مشاهده
داریوش فرجی
چاپ
فوق دیپلم ٣٠ دی ۱٣۹٨ مشاهده
مجید سعیدجو
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
لیسانس ۱٨ آبان ۱٣۹٨ مشاهده
وحید رضا شیرانی راد
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
فوق دیپلم ۱ مهر ۱٣۹٨ مشاهده
وحید چیتی
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
فوق دیپلم ۲٦ شهریور ۱٣۹٨ مشاهده
محمد اقارضی
پیش از چاپ
دیپلم ۲٨ مرداد ۱٣۹٨ مشاهده
مهتاب متقی
گرافیک
بسته بندی
لیسانس ٧ مرداد ۱٣۹٨ مشاهده
رضا کریمیان
چاپ
پس از چاپ
فوق دیپلم ۹ تیر ۱٣۹٨ مشاهده
کتایون محمدی
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
لیسانس ۱٠ اردیبهشت ۱٣۹٨ مشاهده
مشاهده رزومه
میثم خیاط عجمی
گرافیک
پیش از چاپ
دیپلم ۱٨ فروردین ۱٣۹٨ مشاهده
مرتضی حاجی لو فوق لیسانس ۴ اسفند ۱٣۹٧ مشاهده
مشاهده رزومه
محسن رجایی
چاپ
دیپلم ۱٠ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
میثم زیدی
چاپ
دیپلم ۱٧ آذر ۱٣۹٧ مشاهده
محمد علی ناظر
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
فوق دیپلم ۱۴ آذر ۱٣۹٧ مشاهده
مشاهده رزومه
مریم حقیری
پیش از چاپ
فوق لیسانس ۲٠ آبان ۱٣۹٧ مشاهده
داریوش فرجی
چاپ
فوق دیپلم ۱٧ آبان ۱٣۹٧ مشاهده
ابوالفضل قنبری
بازاریاب
فوق لیسانس ۲۵ مرداد ۱٣۹٧ مشاهده
ابراهیم رضازاده
پیش از چاپ
فوق دیپلم ۲۲ مرداد ۱٣۹٧ مشاهده
ابوالفضل ابوالفضل
بازاریاب
فوق لیسانس ۱٠ مرداد ۱٣۹٧ مشاهده
محسن محمدی
گرافیک
پیش از چاپ
فوق لیسانس ۲٨ تیر ۱٣۹٧ مشاهده
مشاهده رزومه
محمد رودسرابی
پس از چاپ
فوق دیپلم ۱۹ تیر ۱٣۹٧ مشاهده
سید علی موسوی
گرافیک
لیسانس ۲۲ خرداد ۱٣۹٧ مشاهده
وحید جباری
پس از چاپ
دیپلم ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹٧ مشاهده
احسان بی همتا
چاپ
دیپلم ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹٧ مشاهده
حسین بازیار
چاپ
پس از چاپ
بازاریاب
لیسانس ۲٧ اردیبهشت ۱٣۹٧ مشاهده
داریوش فرجی
چاپ
فوق دیپلم ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٧ مشاهده
مشاهده رزومه
سیدعلیرضا عزیزپور
بسته بندی
لیسانس ۲ اردیبهشت ۱٣۹٧ مشاهده
بابک دمیده
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
لیسانس ۲۵ فروردین ۱٣۹٧ مشاهده
امید حمیدی
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
دیپلم ۲٣ فروردین ۱٣۹٧ مشاهده
محمد عرب پور
چاپ
فوق دیپلم ۱۵ بهمن ۱٣۹٦ مشاهده