لیست متقاضیان کار

 
 
فیلتر کردن آگهی ها بر حسب حوزه فعالیت :
 
گرافیک   پیش از چاپ   چاپ   پس از چاپ   بسته بندی   بازاریاب   | نمایش همه آگهی ها ( بدون فیلتر )
 
 
 
74 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده حوزه فعالیت تحصیلات تاریخ درج عملیات
مریم حقیری
پیش از چاپ
فوق لیسانس ۲٠ آبان ۱٣۹٧ مشاهده
داریوش فرجی
چاپ
فوق دیپلم ۱٧ آبان ۱٣۹٧ مشاهده
ابوالفضل قنبری
بازاریاب
فوق لیسانس ۲۵ مرداد ۱٣۹٧ مشاهده
ابراهیم رضازاده
پیش از چاپ
فوق دیپلم ۲۲ مرداد ۱٣۹٧ مشاهده
ابوالفضل ابوالفضل
بازاریاب
فوق لیسانس ۱٠ مرداد ۱٣۹٧ مشاهده
محسن محمدی
گرافیک
پیش از چاپ
فوق لیسانس ۲٨ تیر ۱٣۹٧ مشاهده
مشاهده رزومه
محمد رودسرابی
پس از چاپ
فوق دیپلم ۱۹ تیر ۱٣۹٧ مشاهده
سید علی موسوی
گرافیک
لیسانس ۲۲ خرداد ۱٣۹٧ مشاهده
وحید جباری
پس از چاپ
دیپلم ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹٧ مشاهده
احسان بی همتا
چاپ
دیپلم ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹٧ مشاهده
حسین بازیار
چاپ
پس از چاپ
بازاریاب
لیسانس ۲٧ اردیبهشت ۱٣۹٧ مشاهده
داریوش فرجی
چاپ
فوق دیپلم ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٧ مشاهده
مشاهده رزومه
سیدعلیرضا عزیزپور
بسته بندی
لیسانس ۲ اردیبهشت ۱٣۹٧ مشاهده
میثم خیاط عجمی
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
دیپلم ۲٨ فروردین ۱٣۹٧ مشاهده
بابک دمیده
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
لیسانس ۲۵ فروردین ۱٣۹٧ مشاهده
امید حمیدی
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
دیپلم ۲٣ فروردین ۱٣۹٧ مشاهده
محمد عرب پور
چاپ
فوق دیپلم ۱۵ بهمن ۱٣۹٦ مشاهده
میلاد کریمی
گرافیک
لیسانس ۲٦ دی ۱٣۹٦ مشاهده
ایمان پیروزنیا
گرافیک
زیر دیپلم ۲٦ دی ۱٣۹٦ مشاهده
داریوش فرجی
چاپ
فوق دیپلم ۱٨ دی ۱٣۹٦ مشاهده
مشاهده رزومه
حمیدرضا حسین آبادی
چاپ
لیسانس ٣٠ آذر ۱٣۹٦ مشاهده
ابوالفضل قنبری
بازاریاب
فوق لیسانس ۲٨ آذر ۱٣۹٦ مشاهده
محمدرضا سهراب علایی
چاپ
فوق دیپلم ۲٧ آذر ۱٣۹٦ مشاهده
مجید حشمتی
چاپ
لیسانس ۲۲ آذر ۱٣۹٦ مشاهده
علیرضا شجاعی دل
چاپ
دیپلم ۲٠ آذر ۱٣۹٦ مشاهده
رضا کریمیان
چاپ
دیپلم ۱۹ آبان ۱٣۹٦ مشاهده
مهدی شفیعی
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
لیسانس ۱٠ آبان ۱٣۹٦ مشاهده
حمید نصیری
گرافیک
لیسانس ۲٦ مهر ۱٣۹٦ مشاهده
حسین کیانی
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
دیپلم ۲٦ مهر ۱٣۹٦ مشاهده
مشاهده رزومه
بابک دمیده
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
لیسانس ۲۹ شهریور ۱٣۹٦ مشاهده