آگهی های فروش ماشین آلات

 
 
 
1318 مورد یافت شد
 
نام ماشین آگهی دهنده تاریخ درج آگهی عملیات
لیترپرس ‌میلاد فردیان ۲٣ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
HEIDELBERG SM 74-2, 52 x 74, افست دو ورقی 2رنگ شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۱٣ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
HEIDELBERG KORS, 52 x 72, شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۱٣ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg CD 74-5-P+L(X2)-C شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۱٣ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg SM 74-2-P افست هایدلبرگ دورنگ پشت و رو زن شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۱۱ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
HEIDELBERG SM 74/5 H SE افست دوورقی 5 رنگ شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۱۱ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg XL75/4-C افست دو ورقی هایدلبرگ شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۱۱ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
SM74-2-P افست دو ورقی اس ام 74 پشت و روز زن هایدلبرگ شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۱٠ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg SM 74-8-P LX افست دو ورقی 8 رنگ شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۱۱ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
HEIDELBERG SM 74-5 P3 H شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۱۱ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
UV coating SGJ - UI 1100دستگاه یووی شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۱۱ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Polar 78 E شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۹ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg SM 74-1 شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۹ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Polar 115 EM-Monitor شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ۹ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg XL 75 - 4 P شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٨ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
POLAR 115E GUILLOTINE پلار 115 شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٨ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg SM 74 - 4 P H افست دوورقی 4 رنگ پشت و روزن شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٨ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg SM 74/4 H شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٨ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Polar Mohr 137 ED پلار 137 شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٨ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
HEIDELBERG SM 74 4H افست دو ورقی 4 رنگ 2006 شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٨ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Polar 92E شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٨ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg SM 74-2-P+ افست دو رنگ دو ورقی اس ام شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٨ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
ADAST 557 DI • افست آداست شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٧ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg SM 74 - 5 P H شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٧ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Heidelberg SM 74-5-P-H افست هایدلبرگ 2ورقی پنج رنگ تحویل بلند شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٧ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Polar 92 EM MONITOR برش پلار 92 شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٧ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Polar 92 EM MONITOR برش پلار 92 شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٧ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Polar 78 XS پلار 78 ایکس اس شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٧ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
ROLAND 704-3B, رولند 704 شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٦ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده
Man-Roland 705 3B LV DirectDrive افست رولند 705 شرکت بازرگانی نگارین پردیس . ٦ بهمن ۱٣۹٧ مشاهده