بازرگانی اسکویی ( http://www.printfamily.ir )

 

 بازرگانی اسکوئی (ملزومات چاپ و لیتوگرافی)

دسته بندی مواد مصرفی Left-arrowLeft-arrow واردکنندگان / فروشندگان Left-arrowLeft-arrow پیش از چاپ / چاپ / پس از چاپ
مدیران فرهاد سعیدی اسکوئی (مدیر عامل)
تلفن 021 88141599 - 88141780 - 88141784
موبایل 09123110176 - 09127995521
ایمیل oskuei.f@yahoo.com
سایت https://t.me/oskueiiii
 
چاپ درخواست ویرایش اطلاعات