لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
75 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
چاپ محسنی ٧ مهر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
مجتمع چاپ عصر انتظار ۵ مهر ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
جعفریان ۲۴ شهریور ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
کارتن ایپک ۲۱ شهریور ۱٣۹۵
بسته بندی
مشاهده
Nikpouramin ۱۵ شهریور ۱٣۹۵
پس از چاپ
مشاهده
چاپ شید ٧ شهریور ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ خزر ۵ شهریور ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ نجفی ٣۱ مرداد ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بازاریاب
مشاهده
چاپ هفت آسمان ۲۴ مرداد ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
جعفریان ۱۹ مرداد ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
َشرکت نگاه سبز آگرین ۱٨ مرداد ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
جعبه و کارتن سازی طراحان ۱۲ مرداد ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
زارعی ۱۱ مرداد ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپخانه بهارستان بوشهر ۱٠ مرداد ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ مارکت خراسان ( چاپخانه روزنامه خراسان ) ۱٠ مرداد ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
یک چاپخانه فلکسو ۵ مرداد ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
چاپ بعثت ۲٨ تیر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
نیک چرم ۱۹ تیر ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
جعبه سازی بی تی ایران ۱٣ تیر ۱٣۹۵
بسته بندی
مشاهده
mohammad jamal ۹ تیر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ کاج رول ٨ تیر ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
بسته بندی طاها ٨ تیر ۱٣۹۵
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
اتیکت کامپیوتر ایران ۱ تیر ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
چاپ زیتون ٣٠ خرداد ۱٣۹۵
پس از چاپ
مشاهده
چاپ زیتون ٣٠ خرداد ۱٣۹۵
پس از چاپ
مشاهده
چاپ آسان ٧ خرداد ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
مشاور ارتباطات پیام ٦ خرداد ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
جعفریان ۲٧ اردیبهشت ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
غفاری ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۵
بسته بندی
مشاهده
مرکز طراحی و چاپ صدرا ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده